Bedrijfsovernames en pensioen

Pensioen bijzondere rol bij bedrijfsovernames

Pensioenen spelen een bijzondere rol bij bedrijfsoverdrachten. Als het onderwerp niet goed is uitgeplozen loop je forse risico’s met een overname. Er zijn diverse vormen van overnames.

Pensioen bij een aandelentransactie
In het geval van een aandelentransactie is de situatie vrij duidelijk, want in principe verandert er niets in de relatie (het arbeidscontract) tussen het bedrijf (veelal een b.v.) en de werknemer. Daarmee verandert er niets aan de verplichtingen. Wel kan het zo zijn dat de overnemende partij de wens heeft om de pensioenregeling van de overgenomen onderneming samen te voegen met een reeds bestaande regeling. In dat geval is het uitgangspunt er geen nadelig effect mag zijn voor bestaande plannen en regelingen.

Pensioen bij een activatransactie
In het geval van een activatransactie geldt dat bij de overname de nieuwe eigenaar van rechtswege de betrokken werknemers een arbeidsovereenkomst moet aanbieden tegen minimaal vergelijkbare voorwaarden. Het pensioen is onderdeel van deze arbeidsvoorwaarden en dus dient de nieuwe eigenaar van de activa het overgenomen personeel minimaal een vergelijkbare pensioenregeling te bieden als degene die ze hadden.

Pensioenrisico’s bij bedrijfsovername
Allereerst speelt de vraag of een pensioenregeling verplicht is. Dat is vaak het geval: 85% van de werknemers in Nederland valt onder een collectieve regeling. Vervolgens speelt de vraag welke regelingen de werkgever facultatief heeft afgesloten voor werknemers. Zodra dit in kaart is gebracht is het van belang om te controleren of aan alle verplichtingen uit het verleden m.b.t. de lopende pensioenregelingen is voldaan. Is dat niet het geval, houd er dan rekening mee dat de verplichtingen met terugwerkende kracht van toepassing zijn en dus impact (zouden moeten) hebben op waarde en prijs! Wijzigingen in het verleden zijn dus van groot belang in kaart te brengen.

Is er de verplichting om werknemers te laten deelnemen aan een pensioenregeling, controleer dan ook vooral of iedere werknemer wel is aangemeld! Ook onaangemeld bouwen deze werknemers wel rechten op en kunnen voor een nieuwe eigenaar van de onderneming een onverwachte en hoge kostenpost vormen. Zelfs als deze werknemers zelf afstand hebben gedaan, bouwen ze toch rechten op omdat het juridisch niet mogelijk is om afstand te doen van deze pensioenrechten.

Pensioen is geen eenvoudige zaak is bij een bedrijfsovername en dat goed onderzoek mogelijk veel problemen achteraf voorkomt. Laat u daarom tijdig bijstaan door een pensioenspecialist. Westerveld Pensioenadvies en Consultancy heeft ruime ervaring op bij het in kaart brengen van de pensioen risico’s bij overnames.