Nieuwsflitsen

Nieuwsbrief gemist?

Geen zorgen, check hieronder!

Toetredingsleeftijd pensioen naar 18 jaar per 1 januari 2024 voor alle pensioenregelingen07-08-2023Download
AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een bepertke premie-inleg hebben21-06-2023Download
Eerste kamer stemt in met nieuwe pensioenwet30-05-2023Download
Eerste Kamer heeft meer dan 1.000 vragen over pensioenwet17-03-2023Download
Behandeling pensioenwet in senaat duurt tot na Statenverkiezingen02-03-2023Download
Mogelijkheid voor lumpsum weer uitgesteld19-01-2023Download
Tweede Kamer stemt in met nieuwe pensioenwet23-12-2022Download
Nieuwe franchises 202305-12-2022Download
250 Kamervragen aan de aan de minister over de nieuwe pensioenwet30-11-2022Download
Corona lijkt amper invloed te hebben op de levensverwachting16-11-2021Download
Werkingssfeer en verkeerd pensioenadvies05-02-2021Download
Rendement pensioenfondsen16-11-2020Download
Pensioenakkoord en Koolmees wordt lid van de vakbond05-07-2020Download
Arbeidsduurverkorting en pensioenopbouw19-03-2020Download
Coronavirus en standpunt verzekeraars19-03-2020Download
Premies PGB 2020 en 2021 bekend18-10-2019Download
Pensioenakkoord en hoe verder17-06-2019Download
VIVAT naar NN en Athora07-06-2019Download
PPI’s groeien verder04-06-2019Download
Nieuwsflits Lump Sum Pensioenakkoord04-06-2019Download
Aegon uitkerend pensioen rendementen04-06-2019Download
Koolmees zet de sokken erin04-06-2019Download
Toename van sterfte23-03-2018Download
Nederlander is de Pensioendiscussie beu05-02-2018Download
Premiepensioeninstellingen groeien gestaag verder11-12-2017Download
Tips en vragen over pensioenleeftijd 68 jaar25-08-2017Download
Dit artikel wordt u aangeboden door OR Rendement01-08-2017Download
Afstand Nabestaandenpensioen21-06-2017Download
Dekkingsgraden pensioenfondsen Q1 201724-04-2017Download
SER wil individuele pensioenspaarpot en minder beloftes over uitkering07-04-2017Download
PGB waarschuwt voor forse premiestijging09-08-2016Download
Achmea stopt met verzekerde regelingen na introductie APF08-12-2015Download
Transparantie DNB Pensioenfondsen21-09-2015Download
Eerste Kamer stemt in met hervorming pensioenopbouw28-05-2014Download
Te late aanmelding werknemer in pensioenregeling uitspraak Hof Den Bosch26-05-2014Download
Pensioenfondsen negeren advies DNB31-01-2014Download
Doorsnee premie verder onder druk bij Pensioenfondsen16-01-2014Download
Bestuurdersaansprakelijkheid Bpf 200029-05-2013Download
Collectieve omzetting pensioenregeling naar één pensioenleeftijd21-01-2013Download
Doorwerken AOW ers gevolgen01-06-2012Download
AOW details aanpassing is een notitie van Westerveld01-06-2012Download
Beperking bijbetallingsplicht bij waardeoverdracht in aantocht17-04-2012Download
Pensioenontslag expliciet vastleggen17-04-2012Download
Verlaging rekenrente Zwitserleven10-09-2011Download
Volatliteit dekkingsgraden23-05-2011Download
Goed werkgeverschap en communicatie10-02-2011Download
Z Score Pensioenfondsen22-09-2010Download