Pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie van groot belang

Pensioencommunicatie is van groot belang als u uw werknemers wilt binden aan de onderneming. Door goed voor uw werknemers te zorgen, zorgt u ook voor (de continuïteit van) uw onderneming. Communiceren over pensioen, maar ook over de andere arbeidsvoorwaarden, is voor iedere onderneming een uitdaging. Twee op de drie werknemers ervaren nl. de communicatie vanuit een werkgever als gebrekkig, of het nu gaat over beleidskeuzes, werkprocessen of over pensioencommunicatie. Goede communicatie daarentegen, verhoogt het pensioenbewustzijn, motiveert werknemers en maakt hen meer betrokken en loyaal naar u als werkgever. Dit loont echt.

Als werkgever heeft u op het gebied van pensioencommunicatie ook verplichtingen. In de Wet Pensioencommunicatie is geregeld dat u ervoor moet zorgen dat de deelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, dat hij kan nagaan of er voor hem voldoende is en dat hij zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening. Als werkgever heeft u ook een signaalfunctie richting uw werknemers. U bent immers goed op de hoogte wat er speelt. Daarom wordt er ook van u verwacht dat u werknemers actief informeert over de veranderingen in de pensioenregeling, maar ook bij life-events zoals huwelijk, echtscheiding of pensionering.

Werknemers waarderen heldere pensioencommunicatie.

Heldere pensioencommunicatie is ook voor een HR-afdeling van groot belang. HR is namelijk het eerste aanspreekpunt voor uw werknemer en moet de werknemer informeren over de keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling. En HR heeft het druk met veel andere aandachtsgebieden. Tijd ontbreekt vaak, maar ook de kennis. Pensioen is een lastig onderwerp. Gebleken is dat informatie het beste wordt ontvangen als deze is afgestemd op de persoonlijke situatie van de werknemer én wanneer deze op een voor de werknemer relevant moment wordt verstrekt. Voor de werknemers die binnen 10 jaar van de AOW leeftijd zitten, is pensioencommunicatie (uitleg waar iemand op kan rekenen) een prachtig instrument om de werknemer overzicht te geven. En veelal rust. Bij veel ondernemingen lopen deze sessies en zijn de werknemers zeer tevreden over de uitleg en begeleiding. Graag leg ik u uit hoe dit ook bij uw onderneming zou kunnen werken.